Cerrahi Alet Depo
21 Şubat 2022

Hastanede kullanılan cerrahi aletlerin Ayniyat işlemlerini yürütür.