Mutemetlik ve Ek Ödeme
21 Şubat 2022

asıl Ulaşılır ?

Hastanemiz yataklı servis kapısından giriş yapılarak, asansörle 1. kat seçilerek yada merdivenler kullanılarak ulaşılabilir.
Hastane Yönetimi katında bulunmaktadır.

Birim Çalışanları:

Çiğdem SEYHAN -  Hemşire
Esma VAR - Tıbbi Sekreter
İsmail ESER - Tıbbi Sekreter
İletişim :

0 364 461 43 03 - 8011

Görev ve Sorumluluklar:

Hastanemiz mutemetlik birimi,

* Çalışanların maaşları
* Döner sermaye ek ödemeleri
* Nöbet ücretleri
* Geçici ve sürekli görev yollukları
* Terfi ücretleri
* Tasarruf teşvik ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütür.