Klinik Hakkında
22 Şubat 2022

         

Bize Ulaşmak İçin :  

Poliklinik Tel : 0 364 461 43 03 - Dahili : 8044          Aile hekimi, kişilerin sağlık durumlarını inceleyen, tedavi eden ve hastalıkların gelişmesini önlemek için düzenli sağlık taramaları yapan doktor grubuna verilen isimdir. Aile hekimi, başka bir uzmanlık dalını gerektiren ciddi rahatsızlıkları, konunun uzmanına veya uygun bir kliniğe yönlendirir. Aile hekimleri, uzmanların aksine, genel pratisyenlerdir. Aile hekimliği kavramı, özellikle ailelerin sağlığına korumak için oluşturulmuştur. Bu nedenle, aile hekimleri her yaştan hastaya bakmak üzere eğitim görmüşlerdir.

      Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Aile hekimi, tıbbi bakıma ihtiyacı olan herkese tedavide ilk basamak kabul edilen tanıyı koymakla ya da bir uzmana yönlendirme ile yükümlüdür. Aile hekiminin diğer mesleki sorumlulukları şunlardır;

  • Hasta öykülerini almak, tanı testleri yapmak veya talep etmek,
  • Hastalık tanısı koymak, tedaviyi reçete etmek,
  • Aile sağlık merkezine kayıtlı bireylere periyodik sağlık muayenesi yapmak,
  • Yaşlı, engelli, yatalak vb. durumdaki hastalara evde sağlık hizmeti sağlamak,
  • Aşıları uygulamak veya aşı takip muayenelerini yapmak,
  • Hastalıkları önleme konusunda hastaları eğitmek,
  • Hamile kadınlara doğum öncesi ve doğum sonrası bakım sağlamak,
  • Doğumdan itibaren hasta kayıtlarını tutmak ve takip etmek,
  • Hizmet içi eğitimlere katılmak