Gider Tahakuk Birimleri
21 Şubat 2022

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz giriş yapılarak, asansörle 2. kat seçilerek yada merdivenler kullanılarak ulaşılabilir.
Hastane Yönetimi katında bulunmaktadır.


Birim Çalışanları:
Sevilay SERBES - Tıbbi Sekreter


İletişim :

0 364461 43 03 -8005

Görev ve Sorumluluklar:

Hastanemiz döner sermaye bütçesini hazırlayıp bakanlık onayına sunmak.

Hastanemizde döner sermaye bütçesinden alınan tüm ilaç, tıbbi sarf, laboratuvar, ambar, mühendislik, demirbaş malzemelerin ödemesinin yapılması için gerekli evrakların toplayarak ödeme emri belgesi düzenlemek ve saymanlığa göndermek.

Hastanemizin döner sermaye muhasebe kayıtlarını tutmak.

Depoların stok çıkışlarını saymanlığa muhasebe işlem fişi düzenleyip bildirmek.

Hastanemizin elektrik, su telefon, doğalgaz faturalarının ödenmesini sağlamak.

Hastanemizde ihale yoluyla yapılan hizmet alımı ile ilgili hak edişleri düzenleyip tahakkuka bağlamak.

Saymanlık programı TDMS ile hastanemiz MKYS programı arasındaki hesapları karşılaştırıp eksiklikleri düzelttirmek.