Personel İşleri
21 Şubat 2022

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemizin poliklinikler veya acil kapısından giriş yapıldıktan sonra 1. katta bulunan idare bölümünde yer almaktadır.

Birim Çalışanları:

Murat AKTAŞ - Hemşire

İletişim :

0 364461 43 03 - 8022

Görev ve Sorumluluklar:

Resmi Kurumlardan gelen evrakların kaydı yapılarak, Başhekimlik Makamına ulaştırılır. Yetkili makamın evrakları incelemesinin ardından intranet ve iç zimmet aracılığıyla ile ilgili birimlere gönderilir.

EBYS sistemi ile gelen evrakları dağıtım için Hastane Müdürlüğüne havale eder.

Dışarıdan gelen postaları zimmet karşılığı teslim alınır. Teslim alınan evrakların bazıları açılarak, bazıları da kapalı olarak ait oldukları kişi ya da birimlere iletilir.

Hastane dışı kurumlara giden evrakları, bilgisayarda giden evrak defterine kayıt yaparak numara verilir, evrakları bazı kurumlara dış zimmet defterine kaydederek gönderilir, önemli görülenler dosyalanır.