Biyomedikal Demirbaş ve Tüketim Depo
21 Şubat 2022

Hastanede kullanılan her türlü Tıbbi Cihazların ayniyat işlemlerini, bakım ve onarım işlemlerini, envanter işlemlerini ile cihazların sarf malzeme işlemlerini gerçekleştirir.