YATAN HASTA COVİD-19 BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU
03 Aralık 2021

Açıklama: C:\Users\yunus.ugurlu\Desktop\logo\LOGO.jpg

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

MECİTÖZÜ İLÇE DEVLETHASTANESİ

YATAN HASTA COVİD-19 BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Doküman Kodu

Yayın Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sayfa No/Sayısı

EN.RB.01

01/09/2021

……….

00

1/1Hastanemiz Sağlık Bakanlığı tarafından PANDEMİ hastanesi olarak seçildiğinden COVİD-19 ilişkili hastalar kendilerine ayrılmış servislerde hastanemizde yatarak tedavi olmaktadır. COVİD-19 ile ilişkili bulaşın çok yüksek olması nedeniyle hastane içindeki diğer servislerde tedavi edilen ve cerrahi müdahalede bulunan kişilere de bulaşabileceği, bu bulaşmanın her türlü önlem alınmasına rağmen engellenemeyeceği ve hastane ortamında bulunmanız nedeni ile COVİD-19 virüsünün size de bulaşabileceği bilgisini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

COVİD-19 olası vaka, kesin vaka yada COVİD-19 şüphesi olmayan hasta ve hasta yakınlarının yataklı servisleri kullanırken dikkat etmesi gereken kurallar:

1-Hasta ve hasta yakınlarının çok elzem durumlar haricinde odalarından dışarı çıkmamaları,

2- Hasta yakınlarının kişisel temizliğine dikkat etmesi, sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye ellerini yıkamaları, yıkamadıkları durumda el dezenfektan kullanmaları,

3-Refakatçi sayısının en asgari sayıda tutulması ve hasta ziyareti yapılmaması,

4- Hasta ve hasta yakınlarının ateş, öksürük ve nefes darlığı şikâyetleri olması durumunda sağlık personeline bilgi verilmesi,

5- Hasta ve yakınının bulunduğu klinikte, görev yapan sağlık çalışanlarını gereksiz meşgul etmemesi, çok gerekli olduğu durumda çağrı zilini kullanarak çağırması,

6- Klinik hemşiresinin hasta ve yakınına cerrahi maske vermesi durumunda, kişilerin maskesini özellikle sağlık çalışanları odaya girdiğinde kendilerini ve çalışanları korumak adına mutlaka takması gerekmektedir.

Yukarda belirtilen kurallara uyulması hastanın, hastanemizde bulunan diğer hastaların ve sağlık çalışanlarının korunması için hayati önem taşımaktadır.

 

            BU BİLGİLENDİRME SONRASINDA HASTANEDE YATARAK TEDAVİ OLMAYI AÇIKÇA BEYAN VE KABUL EDİYORUM                                                         …../….. / 202..

…………………………………………………………………………………………………

            Yukarıdaki alana kişi kendi el yazısı ile ‘Okudum Anladım Onaylıyorum’ yazarak imzalayacaktır. Hasta 15 yaşından küçük ise anne veya babasının imzası, 15-18 yaş ise anne veya baba kendisinin imzası alınacaktır.

Bilgilendirme Yapanın                                                        Bilgilendirme Yapılanın

Adı Soyadı                                                                             Adı Soyadı   

İmza/Tarih                                                                             İmza/Tarih