VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayı
04 Ekim 2019

ttdk.jpeg

Sağlık biyoteknolojisi, modern biyoteknolojinin kullanıldığı en önemli uygulama alanlarından biridir.
Bu alanda yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan buluşlar, tıp ve sağlık hizmetlerinde gelişmelere
ve yeniliklere imkan sağlayarak hastaların yaşam kalitesini ve beklentisini artırmakta, tıbbi ürünlerde
ülkelerin dışa bağımlılığını azaltarak ve ülkelere gelir sağlayarak ülkelerin biyoekonomilerine
önemli katkılar sağlamaktadır. Biyoekonomimizi güçlendirmek için sağlık biyoteknolojisi alanında
ürüne yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve desteklenmesi ile ülkemizin teknolojik yeterliliğinin
artırılması büyük önem arz etmektedir.

Sağlık biyoteknolojisi alanında biyoekonomiye etki potansiyeli en yüksek olan bileşenler;
biyoteknolojik ilaçlar, aşılar, tanı ürünleri, biyomalzemeler ve tıbbi cihazlardır. Bu bağlamda,
2015 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı ilgili kuruluşu olarak kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri
Başkanlığı (TÜSEB), sağlık alanında ülkemiz için stratejik öneme sahip yeni biyoteknolojik
ürünlerin üretilmesi, var olanların üretimlerinin yerlileştirilmesi ve kişiye yönelik ileri tedavi
yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlarıyla ilgili Ar-Ge konularında 2019 yılı Temmuz ayından
itibaren birçok proje çağrısına çıkmıştır.

Ana teması “Biyoteknoloji” olarak belirlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kişiselleştirilmiş tıp,
metabolik hastalıklar, ilaç ve aşı geliştirme konularında, 29-31 Ekim 2019 tarihleri arasında
T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde ve TÜSEB’in bilimsel
desteğiyle İstanbul’da gerçekleştirilecektir.